Kollektivtrafikens samhällsnytta

Kollektivtrafiken skapar samhällsekonomisk nytta för betydligt mer än 14 miljarder kronor netto varje år. Det visar en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Till detta kommer andra nyttor som inte ingår i de samhällsekonomiska kalkylerna. Satsningar på kollektivtrafik ses fortfarande alltför ofta som en kostnad i landstingens, kommunernas och statens budgetar. Svenskt Kollektivtrafik menar att det är en investering i samhällsnytta.

Här kan du läsa mer och hitta filmen som visar på kollektivtrafikens samhällsnytta