Järnvägsjobb.se

Nu tar kompetensförsörjningsinitiativet inom JBS (Järnvägsbranschens Samverkansforum) nästa steg. Ett bra tillfälle för Swedtrain att vara delaktiga och stärka järnvägsbranschen i sin helhet och även bidra till att gemensamt lösa kompetensförsörjningen, som ju är aktuellt för oss alla.

Idag, den 12 mars lanseras en ny version av järnvägsjobb.se (www.jarnvagsjobb.se), som ska bli branschens gemensamma nav för kompetensförsörjning. Bakgrunden är att järnvägen står inför den största satsningen någonsin, och vi behöver helt enkelt bli fler! Genom att samverka skapas nu en plattform för att trygga tillväxten i branschen och för järnvägens utveckling.

Lanseringen av nya järnvägsjobb.se är en pusselbit i det långsiktiga arbete kring kompetensförsörjning som JBS inlett tillsammans i branschen. Sajten innehåller flera funktioner som lediga jobb, yrkesbeskrivningar, praktikplatser samt tips på utbildning och forskning. Precis som tidigare kan ditt företag lägga in de tjänster som ni vill annonsera. Kontakta då Ann-Charlotte Geissler på ac@kalaskommunikation.se eller 0708-98 05 09.