Nya strömriktare kan ge energismartare tunnelbana

Nya strömriktare i tunnelbanevagnarna kan kapa energiförlusterna i tågens drivsystem med drygt en tredjedel. På köpet blir drivsystemen både mindre och tystare. Det visar ett testprojekt som företaget Bombardier genomfört i Stockholm.

I början av december 2017 utrustade företaget Bombardier en av MTR/SL:s tunnelbanevagnar i Stockholm med nya strömriktare med kiselkarbidhalvledare. Strömriktarna reglerar spänningen och elmotorns frekvens och är en av drivsystemets nyckelkomponenter.

Vanligtvis är strömriktarna bestyckade med kiselhalvledare, men i detta projekt användes alltså kiselkarbid som klarar av betydligt högre spänning, switchfrekvens och temperatur. Därmed blir det lägre energiförluster. Genom kiselkarbiden kan de totala energiförlusterna i motor och strömriktare i tunnelbanevagnen reduceras med 34 procent. Det motsvarar upp till cirka 15 procent lägre total energianvändning i tåget.

Läs hela artikeln här