World Rail Market Study 2018 – 2023

Järnvägsindustrin slog rekord förra året och översteg en total marknadsvolym på 163 miljarder Euro. Sammantaget ökade sektorn med 1,2% per år mellan 2015 och 2017. Enligt den senaste World Rail Market Study, framtagen av UNIFE, är utsikterna för de kommande åren positiva - förutsatt att politikerna fortsätter med arbetet att säkerställa internationella konkurrensvillkor.

En sammanfattning av rapporten kan laddas ner här: World Rail Market Study 2018