FSJ debattartikel: Ge Trafikverket ansvar för kompetensförsörjningen till järnvägstekniska yrken

”Låt Trafikverket få utbilda järnvägstekniker”
Den regering som tillträder efter höstens politiska vakuum måste ge Trafikverket ansvar för kompetensförsörjningen till järnvägstekniska yrken. Det skriver Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, och Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

undefined
Foto: Johan Nilsson/TT

DEBATT | JÄRNVÄGARNA

Den nationella transportplanen 2018-2029 rustar Sverige för 11 miljoner invånare. Drygt 700 miljarder kronor satsas på infrastrukturen, varav en stor del går till åtgärder som ska minska koldioxidutsläppen och öka järnvägens kapacitet. Det är i grunden goda nyheter. Hållbar tillväxt är möjlig.

Det går att vända den negativa utvecklingen. Men en bättre fungerande järnväg kräver mer än miljardanslag till drift och underhåll. Utan tillräckligt många bantekniker, eltekniker, signaltekniker och spårsvetsare blir det svårt att uppnå den nationella transportplanens ambitioner.

Läs hela artikeln här