Lucchini vinner flera nya kontrakt och växer

Lucchini Sweden AB i Surahammar växer. Efter ett rekordår 2018 med den högsta omsättningen i företagets historia, så har även 2019 börjat väldigt starkt med flera vunna kontrakt. Och ett par av dem är strategiskt mycket viktiga för företaget.

Lucchini tillverkar järnvägshjul samt underhåller hjulpar och växellådor till tåg. Det är framförallt verksamheten med underhåll som växer. Från att ha stått för en mindre andel för bara tio år sedan representerar underhåll och service nu över hälften av företagets totala omsättning.

Verkstaden i Surahammar sköter underhållet av hjulpar och växellådor till bland annat Regina, SJ3000 och dubbeldäckartåget, för att nämna några svenska tåg. Här underhålls även hjulpar och växellådor åt norska Flytoget och deras expresståg mellan Oslo och Gardemoens flygplats.

Lucchini har nu på kort tid vunnit fyra nya kontrakt, varav ett omfattar underhåll av alla boggier till Norrtågs flotta av Coradia Nordic-tåg.

Det här innebär att vår inbrytning på området boggiunderhåll bekräftas, säger Erik Kihlberg, VD på Lucchini. Tidigare vunna boggikontrakt har varit mindre, men med det nya stora kontraktet tar vi definitivt ett stort kliv framåt och blir en etablerad leverantör även inom detta område.

Boggikontraktet är signerat med AB Transitio som äger och hyr ut en stor del av tågen i Sverige, och är ett av fyra kontrakt som Lucchini har med just Transitio. Lucchini underhåller även hjulpar och växellådor för Coradia Nordic-, Regina- och Itino-tågen åt Transitio.

Transitios upphandlingsprocess för tungt underhåll bygger på konkurrensutsatta avrop från våra upphandlade ramavtal, säger Kjell Winkfield, fordonsförvaltare på Transitio. Vid upphandlingen av ramavtalen lades stor vikt på en rad kvalitetsparametrar utöver själva priserna. Detta hjälper oss att på ett effektivt kunna avropa det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet och samtidigt försäkra oss om rätt nivå på alla andra viktiga leverans- och kvalitetskrav.

Att vi nu har lyckats vinna två nya kontrakt med Transitio gör oss väldigt stolta, avslutar Erik Kihlberg.

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll. Transitio ägs av 20 landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter runt om i Sverige. Se vidare www.transitio.se

Lucchini Sweden AB i Surahammar är Nordens ledande tillverkare av hjul, axlar och hjulpar för spårbunden trafik.
Man är även en ledande verkstad för underhåll och revision av hjulpar, växellådor och boggier.
Lucchini Sweden AB är ett bolag inom Lucchini-gruppen, en av världens största koncerner inom området. Se vidare www.LucchiniRS.com