KTH Rapport: Höghastighetsbanor – En investering för hållbart resande och godstrafik

Ny rapport från KTH Järnvägsgruppen 3 Oktober 2019

Professor Emeritus Bo-Lennart Nelldal vid Avdelningen för Transportplanering har sammanställt en rapport som bland annat diskuterar några av de punkter som Stockholms Handelskammare tagit upp i sin rapport “Nej till högkostnadståg” (Juni 2019). Bland annat belyser man hur godstrafiken påverkas efter höghastighetsbanorna byggts, men även regionförstorning som en effekt av kortare restider.

Ladda ner rapporten: Höghastighetsbanor – En investering för hållbart resande och godstrafik