Första sträckan i Danmark med komplett ERTMS-lösning från Alstom nu i kommersiell drift

Early Deployment Line North som går från Roskilde till Köge i östra Danmark öppnade för kommersiell passagerartrafik tidigare i veckan. Det är den första linjen i Danmark som är utrustad med både trackside och on-board ERTMS signalösning från Alstom och helt integrerat med Alstoms trafikledningsssystem. Linjen är strax över 20 km lång och flottan som kör på linjen består av 12 tåg som ägs av DSB.

Danmark håller på att ersätta sitt nuvarande signalsystem för järnväg med ETCS nivå 2 baslinje 3 för att öka passagerarkapaciteten och minska förseningarna. Banedanmark är den första infrastrukturägaren i Europa som rullar ut denna baslinje på nationell nivå. Öppnandet av linjen är därför en viktig milstolpe för det danska signalprogrammet som drivs av Banedanmark.

– Vi är oerhört stolta över att vara en del av denna milstolpe för det danska signalprogrammet. Alstom har levererat ett helt digitalt system som ger ett effektivare järnvägssystem, större kapacitet och samtidigt garanterar högsta möjliga säkerhet, säger Emmanuel Henry, Managing Director för Alstom Danmark.

För närvarande ersätter Alstom det befintliga signalsystemet i östra delen av Danmark med ERTMS på ca 800 km spår. Hittills har Alstom utrustat över 100 km spår med Alstom ERTMS trackside.  Under sluttesterna av trackside-utrustningen på Danmarks första höghastighetslinje från Köpenhamn till Ringsted i november förra året, satte Alstom ett nytt hastighetsrekord för Danmark med 255 km/h.

Alstom har också kontrakt för att utrusta hela den danska flottan på cirka 350 tåg med ERTMS onbord. Redan nu har ca 20 procent av flottan installerats och flera av huvudaktörer, inklusive DSB, Arriva, och Nordjyske Jernbaner, kör kommersiell verksamhet med ERTMS-systemet installerat ombord på tågen. På sträckor där det ännu inte finns trackside ERTMS installerat, kör tågen med ett övergångssystem som Alstom också har levererat.

Alstoms leveranser i Danmark omfattar även ett nationellt trafikledningssystem som används för att planera resor på alla linjer, både med och utan ERTMS, över Själland, Fyn och Jylland. Systemet innehåller flera avancerade funktioner som är särskilt utvecklade för regional järnväg, vilket gör det till det första i sitt slag i hela världen.

Med 15 års erfarenhet av digitala signallösningar för ERTMS nivå 2 är Alstom en global ledare inom utveckling och installation av signalsystem. Alstom har projekt i 30 länder och har installerat nästan 40% av all trackside ERTMS-nivå 2-utrustning i drift i Europa. Alstom har utrustat över 8 000 tåg av 200 olika typer med sin Atlas ERTMS-lösning. Atlas är en skalbar lösning som kan anpassas till alla typer av järnvägstrafik: passagerar- eller godstrafik, höghastighet- eller regionaltrafik.

Presskontakt:
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Alstom leder vägen till grönare och smartare mobilitet över hela världen och utvecklar och marknadsför integrerade system som ger en hållbar grund för framtidens transporter. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar och tjänster från höghastighetståg, tunnelbanor,spårvagnar och e-bussar till integrerade system, anpassade tjänster, infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden har Alstom cirka 450 medarbetare med huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics