Euromaint logotyp

EuroMaint Rail AB

Euromaint erbjuder kvalificerat tågunderhåll, materialförsörjning och komponentunderhåll för person- och godstrafik. Våra tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Vi tillgodoser kundernas behov av säkra, väl fungerande fordonsflottor och hög tillgänglighet.

Huvudkontoret finns i Solna och verksamhet bedrivs i Sverige, Norge för kunder aktiva i hela Europa. Euromaint har en omsättning på drygt 1500 MSEK och ca 1000 anställda.

EuroMaint Rail är sedan 2019 en del av CAF Group.

Contact

  • Company name: EuroMaint Rail AB
  • Homepage: www.euromaint.com
  • Visitor address: Svetsarvägen 10
  • Zip code & City: 171 29 Solna
  • Contact person: David Schelin
  • E-mail: david.schelin@euromaint.com