Faiveley Transport Nordic AB

Faiveley Transport Nordic AB ingår i den globala franska koncernen Faiveley Transport. Faiveley Transport är en ledande leverantör av system & service lösningar till järnvägsindustrin. Koncernens produktportfölj inkluderar bla dörrsystem, HVAC-system, Bromssystem, Koppelsystem, strömavtagare, videoövervakning- och informationssystem. Även plattformsdörrar ingår i portföljen.

För de olika systemen tillhandahåller Faiveley Transport olika typer av service lösningar för att möjliggöra hög tillgänglighet på järnvägsfordonen. Faiveley Transport Nordic AB hanterar försäljning och service på den nordiska & baltiska marknaden avseende koncernens totala produktportfölj. Företaget är även center för blockbroms och bromsregulatorer inom koncernen.

Contact

Company name:Faiveley Transport Nordic AB
Address:Box 515
Zip code & City:261 24 Landskrona
Homepage:www.faiveleytransport.com
Visitor address:Andra Tvärgatan 41
Contact person:Johan Malm
Phonenumber:0418-54400
E-mail:su.nordic@faiveleytransport.com