Flexiwaggon

Flexiwaggons vision är kristallklar – bolaget ska revolutionera godstransporterna världen över. Med ett unikt produktkoncept baserat på transporter av lastbilar via järnväg, en så kallad ”rolling highway”, flyttas tung trafik från motorvägen till järnvägen. Flexiwaggons lösning är överlägsen konkurrenterna. Tack vare enkelheten vid av och påkörning, inga terminaler samt att vagnen genererar egen ström för till exempel laddning av elfordon under färdens gång.

På en Flexiwaggon kör lastbilschauffören enkelt upp i ena änden av vagnen och av vid andra, som kan rotera åt alla håll, och på så sätt kommer lastbilschauffören alltid att köra av framåt – och bara en hård yta vid tågspåret behövs för att lastbilen ska kunna köra av! Detta medför alltså att det varken behövs terminaler eller terminalanställda, och av och på-lastningen kan ske på bara 7 minuter. Vi plockar upp nära destinationens början och släpper av nära destinationens slut. Som ett persontåg för lastbilar kan man säga!

Bolaget har etablerat flera potentiellt viktiga samarbeten med både nationella och internationella partners verksamma i Asien, Europa och USA.

Contact

  • Företagsnamn: Flexiwaggon AB
  • Adress: BOX 298
  • Postnummer och ort: 83123 Östersund
  • Webbplats: www.flexiwaggon.se
  • Kontaktperson: Jan Eriksson
  • Telefon: +46705645018
  • E-post: jan.eriksson@flexiwaggon.se