Luleå Tekniska Universitet

JVTC är ett forskningscentrum inom Luleå Tekniska Universitet (LTU) med fokus på utveckling av drift och underhåll inom järnvägssektorn. JVTC erbjuder en plattform för effektiva gränsöverskridande samarbeten mellan universitet, företag och myndigheter.

Kompetensen omfattar hela underhållsprocessen, men med tyngdpunkt på RAMS3 (Reliability, Availability, Maintainability, Sustainability, Safety och Supportability), LCC, risk, underhållsgränser, eMaintenance samt utformning av underhållsstrategier där metoder som RAMS och LCC vävs samman till en tillämpbar helhet. Andra kompetensområden är integration mellan datakällor, analys, underhållshistorik, styrning (ledning) och upphandling.

JVTCs mål är att utveckla kunskap och kompetens på systemnivå med beaktande av specifika effektmål och befintliga regelverk inom driftsäkerhet, kapacitet och hållbarhet med fokus på drift och underhåll

Contact

  • Company name: Luleå Tekniska Universitet
  • Zip code & City: 971 87 Luleå
  • Homepage: www.jvtc.ltu.se
  • Contact person: Uday Kumar
  • Phonenumber: 0920-491826
  • E-mail: uday.kumar@ltu.se