Scanias strategi för Open Source – från kommunikationsvärdet till informationssäkerhet

Den 20 oktober, klockan 16:00-17:00, bjuder vi in dig och dina kollegor till årets sjätte tillfälle av seminariekonceptet Swedtrain Tech & Future. Med serien vill vi lyfta teknik- och framtidsfrågor i Järnvägsbranschen, med inspiration från vår egen och andra branscher. Temat är Open Source med talaren Jonas Öberg, IT Business Architect & Head of Scania Open Source Program, Scania.

Om talaren

Jonas Öberg, IT Business Architect & Head of Scania Open Source Program | Infrastructure Delivery, IUA | Scania, har tjugo års erfarenhet av att arbeta med öppen källkod och jobbar idag för Scania. Under webbinariet kommer han bland annat att dela med sig av Scanias Open Source-strategi  och diskuterar dessutom värdet av kommunikation och utmaningarna kring informationssäkerheten.

Kontakta oss för anmälan

Kommande seminarium i Swedtrain Tech & Future

Anmäl dig nu till höstens seminarium!

29 september, 16:00-17:00 – Cyberhot mot kritisk infrastruktur – från kriminella till statsaktörer