Almedalen 2016

Den 5 juli arrangerade SWEDTRAIN och Tågoperatörerna seminarier på Gotlands museum.

07.30 Drop-in frukost
Inbjudan till seminarium i Almedalen - Bygg sverige starkt med höghastighetsjärnväg08.00 – 09.15 Bygg Sverige starkt med höghastighetsjärnväg
Med byggandet av en höghastighetsbana mellan Sveriges största städer skapas förutsättningar för hållbara transporter, integrerade arbetsmarknadsregioner och ökat bostadsbyggande. Många andra länder har redan investerat i höghastighetsjärnväg, vilka effekter har det gett i andra länder och regioner, och hur ser visionen ut för Sverige? Under detta frukostseminarium kommer Jim Steer, transportpolitisk expert i Storbrittanien, presentera och reflektera över de värden som de europeiska höghastighetsbanorna gett länder, regioner och städer i form av ökad sysselsättning, hållbart resande och mer integrerade arbetsmarknadsregioner. På scen deltar även Erik Bromander, Statssekreterare Näringsdepartementet, Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket och PM Nilsson, Dagens industri. Seminariet inleds med frukost 07.30, efteråt serveras kaffe 09.15-09.30 och sedan startar seminarium nummer två: Näringslivets godsvision-så får vi mer gods på räls
För mer information
Inbjudan till seminarium i Almedalen – Bygg sverige starkt med höghastighetsjärnväg

09.15 – 09.30 Kaffe 
Inbjudan till seminarium i Almedalen - Näringslivets godsvision - så får vi mer gods på räls09.30 – 11.00 Näringslivets godsvision – så får vi mer gods på räls
Samtidigt kommer en betydande del av våra CO2-utsläpp från lastbilstransporter. En överflyttning av gods till järnväg och sjöfart är nödvändig för att få ner utsläppen, trots detta har inte järnvägstransporterna ökat. Hur kan vi tillsammans underlätta för godstransporter på järnväg? Seminariet inleds med att rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter, presenteras och diskuteras. På scen finns Sweco, som tillsammans med bland annat Swedtrain och Tågoperatörerna står bakom rapporten, logistikchefer och godsköpare från Älvsbyhus, Green Cargo, och Scandfibre. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med bland annat Lars Hjälmered (M) och Karolina Boholm, Skogsindustrierna.

För mer information
Inbjudan till seminarium i Almedalen – Näringslivets godsvision – så får vi mer gods på räls