Faktabas järnväg

I presentationen nedan kan du hitta diagram och fakta baserad på uppgifter från
myndigheter och officiell statistik.

I denna presentation finns data om trafikutveckling, prognoser, energi, klimat, trafiksäkerhet och trafikslagens externa kostnader.