Järnvägsbranschens Samverkansforum

Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS, har bildats av aktörerna inom järnvägsbranschen i Sverige.

Syftet är att prioritera, effektivisera, samordna och driva på förbättringsarbete som rör järnvägssystemets funktion och förnyelse för att öka den svenska järnvägens robusthet, konkurrenskraft och lönsamhet.

I JBS finns alla delar av järnvägsbranschen representerade – infrastrukturhållare, transportörer, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer. Alla har således vitt skilda perspektiv men samma fokus – att uppnå konkreta resultat med fokus på kunderna på järnvägen. Alla perspektiv samordnas i en branschgemensam utvecklingsagenda.

Under JBS drivs bland annat initiativen:

 • Tillsammans för tåg i tid – TTT
 • Marknadsanpassad planering av kapacitet – MPK
 • Stärkt branschsamverkan

Forumet leds av en oberoende ordförande, Kent Johansson och Sofia Lundberg ansvarar för sekretariatet.

I styrelsen sitter:

 • Björn Westerberg, Branschföreningen Tågoperatörerna
  Crister Fritzon, SJ
  Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik
  Jan Kilström, Green Cargo
  Kerstin Gillsbro, Jernhusen
  Lena Erixon, Trafikverket
  Pia Lagerlöf, Swedtrain
  Robert Röder, Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer
  Stefan Engdahl, Trafikverket

och en gemensam plats för:

 • Caroline Ottosson, SL
  Lars Backström, Västtrafik
  Linus Eriksson, Skånetrafiken

Samarbetet inom forumet bedrivs under 5 år. 2021 ska parterna utvärdera forumet och besluta om och hur samarbetet ska fortsätta.

All information finns på JBS hemsida