Järnvägsbranschens Samverkansforum

Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS, har bildats av aktörerna inom järnvägsbranschen i Sverige.

Syftet är att prioritera, effektivisera, samordna och driva på förbättringsarbete som rör järnvägssystemets funktion och förnyelse för att öka den svenska järnvägens robusthet, konkurrenskraft och lönsamhet.

I JBS finns alla delar av järnvägsbranschen representerade – infrastrukturhållare, transportörer, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer. Alla har således vitt skilda perspektiv men samma fokus – att uppnå konkreta resultat med fokus på kunderna på järnvägen. Alla perspektiv samordnas i en branschgemensam utvecklingsagenda.

Under JBS drivs bland annat initiativen:

 • Tillsammans för tåg i tid – TTT
 • Marknadsanpassad planering av kapacitet – MPK
 • Stärkt branschsamverkan

Forumet leds av en oberoende ordförande, Kent Johansson och Sofia Lundberg ansvarar för sekretariatet.

I styrelsen sitter:

 • Björn Westerberg, Branschföreningen Tågoperatörerna
 • Crister Fritzon, SJ
 • Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik
 • Ted Söderholm, Green Cargo
 • Kerstin Gillsbro, Jernhusen
 • Lena Erixon, Trafikverket
 • Pia Lagerlöf, Swedtrain
 • Robert Röder, Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer
 • Stefan Engdahl, Trafikverket

och en gemensam plats för:

 • Caroline Ottosson, SL
 • Lars Backström, Västtrafik
 • Linus Eriksson, Skånetrafiken

Samarbetet inom forumet bedrivs under 5 år. 2021 ska parterna utvärdera forumet och besluta om och hur samarbetet ska fortsätta.

Mer information om Järnvägsbranschens Samarbetsforum finns på JBS hemsida