Presentationer Järnvägsdagen 2017


Presentationer Järnvägsdagen 2017 
Presentationerna från dagen läggs till löpande.
Presentationer Järnvägsdagen 2016 
Presentationer Järnvägsdagen 2015

PROGRAM JÄRNVÄGSDAGEN 2017

Program Järnvägsdagen 2017 PDF Ladda ner

FUTURE OF EUROPEAN RAIL - POLICY AND REGULATION

CER - Libor Lochman PDF Ladda ner

FUTURE OF TECHNOLOGY, SECURITY AND INNOVATION

Future of Transport / Lux Research - Mark Bünger PDF Ladda ner
Art & Security in Railway stations / Stanford Design Lab - Pamela Davis PDF Ladda ner

FORSKNING OCH NY TEKNIK INOM JÄRNVÄGEN

Framtidens tåg med ny teknik /Alstom - Maria Signal Martebo PDF Ladda ner
Framtidens tåg med ny teknik /Bombardier - Ola Torstensson PDF Ladda ner
Shift2Rail/ Trafikverket - Bo Olsson PDF Ladda ner
Financing railway equipment and rolling stock - The Luxembourg Protocol / The Railway Working Group - Howard Rosen PDF Ladda ner

SVENSK JÄRNVÄG OCH INFRASTRUKTURSATSNINGAR

Transportstyrelsen - Jonas Bjelfvenstam PDF Ladda ner
Trafikverket - Ann-Sofie Granberg PDF Ladda ner

VAD BLIR JÄRNVÄGENS ROLL FÖR ATT KLARA 2030-MÅLEN?

Godstrategi / BTO och Clearmaker PDF Ladda ner