Presentationer Järnvägsdagen


Presentationer Järnvägsdagen 2017 
Presentationerna från dagen läggs till löpande.
Presentationer Järnvägsdagen 2016 
Presentationer Järnvägsdagen 2015

PROGRAM JÄRNVÄGSDAGEN 2017

Program Järnvägsdagen 2017 PDF Ladda ner

FUTURE OF EUROPEAN RAIL - POLICY AND REGULATION

CER - Libor Lochman PDF Ladda ner

FUTURE OF TECHNOLOGY, SECURITY AND INNOVATION

Future of Transport / Lux Research - Mark Bünger PDF Ladda ner
Art & Security in Railway stations / Stanford Design Lab - Pamela Davis PDF Ladda ner

FORSKNING OCH NY TEKNIK INOM JÄRNVÄGEN

Framtidens tåg med ny teknik /Alstom - Maria Signal Martebo PDF Ladda ner
Framtidens tåg med ny teknik /Bombardier - Ola Torstensson PDF Ladda ner
Shift2Rail/ Trafikverket - Bo Olsson PDF Ladda ner
Financing railway equipment and rolling stock - The Luxembourg Protocol / The Railway Working Group - Howard Rosen PDF Ladda ner

SVENSK JÄRNVÄG OCH INFRASTRUKTURSATSNINGAR

Transportstyrelsen - Jonas Bjelfvenstam PDF Ladda ner
Trafikverket - Ann-Sofie Granberg PDF Ladda ner

VAD BLIR JÄRNVÄGENS ROLL FÖR ATT KLARA 2030-MÅLEN?

Godstrategi / BTO och Clearmaker PDF Ladda ner