Järnvägsdagen 2021

Järnvägsdagen – sponsorerbjudande

Vi vill skapa ett brett engagemang under Järnvägsdagen och därför vill vi även i år erbjuda branschföretag och organisationer att medverka som sponsorer. Som sponsor får ni bra möjligheter till exponering och marknadsföring mot företag, myndigheter, akademi och andra organisationer från järnvägsbranscher i hela landet.

I sponsorerbjudandet ingår följande:

  • Logga i programbladet
  • Logga på pausbilder i presentationen
  • Logga i alla utskick från och med att man går med’
  • Minimonter på plats (ståbord, plats för egen roll-up och dylikt)
  • En person får gå gratis på seminariet och minglet

Avgiften för att bli sponsor är 15 000 kr vilka går till att täcka kostnader för arrangemanget.
Tänk på att Ju tidigare ni anmäler er desto större exponering får ni!

Vid frågor och anmälan kontakta:
Teresia Holmqvist, SWEDTRAIN  / teresia.holmqvist@tebab.com

Vill du läsa mer om vad som hände under förra året? Här kan du läsa om Järnvägsdagen 2018