Järnvägsindustri - framtidsindustri!

Runt om i världen växer tåget fram som framtidens transportlösning.
Svensk Järnvägsindustri kan följa med i den utvecklingen.

Aldrig förr har möjligheterna för svensk järnvägsindustri varit så stora, runt om i världen investeras det i tåg. Samtidigt har den globala konkurrensen aldrig varit så hård. I Sverige har en avreglerad järnvägssektor skapat unika förhållanden och möjligheter. På dessa sidor kan du läsa om de företag som vill växa och bli bäst. De flesta av dem säger att de redan är det…

Stora möjligheter och stora utmaningar
Allt fler resenärer och godstransportköpare uppskattar tågets möjligheter och fördelar. I Sverige ökar både gods- och persontransporterna sedan tjugo år tillbaka. Städer runt om i Europa väljer att investera i spårvagnar och regeringar i ny tåginfrastruktur. Tåg är ett effektivt och bekvämt sätt att resa som binder samman och stärker nationer och regioner. Både ur arbetskraftssynpunkt och godstransportsynpunkt är tåg en strategisk fråga för konkurrenskraft.

Samhället i Sverige och andra länder står samtidigt inför stora utmaningar gällande transporter.
Världens befolkning växer och invånarantalet i städerna växer snabbast, även i Sverige. Detta tillsammans med ökad global handel, trafikkaos i städer samt en ökad insikt om att tiden med billigt drivmedel kommer att ta slut, gör att det ställs nya krav på transportsystemet. Den bästa lösningen är tåget, tillsammans med andra transportslag där tåg inte är ett alternativ.

En industri som har lösningen…
Järnvägsindustrin, dvs företag som tillverkar eller underhåller tåg och komponenter, har lösningen på dessa utmaningar. Det är idag en global industri med företag som levererar beprövade lösningar över hela världen. Därför är det glädjande att kunna konstatera att svensk järnvägsindustri står sig väl i konkurrensen, med möjlighet att under rätt förutsättningar utvecklas vidare.

Lång tradition
Järnvägsindustrin i Sverige har en lång tradition. Det första loket tillverkades redan i mitten på 1800-talet och under åren har en underleverantörsindustri vuxit fram. Vi har genom god samverkan mellan akademi och industri skapat ett mycket gott internationellt rykte som innovations- och konstruktionsnation inom tågområdet.