Arbetsmarknad

En industri som växer!

Järnvägsindustrin i Sverige växer. De senaste åren, mitt under den värsta lågkonjunkturen har företagen i branschen anställt. 8 av 10 medlemsföretag i SWEDTRAIN planerar att öka antalet anställda i Sverige, många av dem planerar även expansion i andra länder. Sverige och världen satsar miljarder på att utveckla järnvägen. Nu behöver vi fler som gör jobbet.

Högteknologi
Ett tåg är idag ett högteknologiskt system. Ombord på själva tåget finns idag ett stort antal datorer som reglerar allt från motorer, luftkonditionering, kommunikation med signalsystemet samt kommunikation mellan vagnarna. Svensk tågindustri är idag väldigt stark när det gäller design och konstruktion av de signalsystem som krävs för att tåget skall kunna framföras snabbt och säkert. Ett exempel är de över 500 personer som arbetar med utveckling av signalsystem på Bombardiers globala utvecklingscenter i Stockholm.

Den ingenjör som idag söker jobb inom järnvägsindustrin kan få syssla med så olika saker som att utveckla signalsystem, utreda samhällseffekter eller projektleda höghastighetsprojekt i Kina!

Viktiga framgångsfaktorer
I intervjuer med SWEDTRAINs medlemsföretag under våren 2010 framkom olika framgångsfaktorer.
De vanligast förekommande är:

  • Utvecklingskompetens: Den tillverkande järnvägsindustrin har kompetenta utvecklingsingenjörer och innovatörer, och behöver ett fortsatt tillskott.
  • Konkurrensdrivkraften: Den svenska järnvägsindustrin har genom avregleringen fått tävla under affärsmässiga förhållanden. Detta har trimmat affärsprocesser, tillverkning, utveckling och ökat produktiviteten.
  • Forskning och Utveckling: Medlemsföretagen uppger att de utan samarbetet med svenska forskningsinstitutioner hade haft en betydligt mindre verksamhet i Sverige.