Export

Exporten av järnvägsteknologi ökar. Vad krävs för att den utvecklingen ska fortsätta?

Växande marknader
Man kan urskilja några områden inom vilka marknaderna växer i andra länder. Det är t ex höghastighetståg, spårburen stadstrafik, signalsystem samt utförande av de tjänster som avregleras.

När det gäller höghastighetståg har marknaden vuxit kraftigt i Kina, Taiwan och Korea. Även Indien och några andra asiatiska länder är på gång. I Europa har marknaderna vuxit under de senaste tio åren i Spanien, Italien och Frankrike. Höghastighetståg finns redan eller planeras även i några andra länder.

Hård konkurrens
Järnvägsmarknaden är idag en internationell marknad, både vad gäller leverantörer av hela tåg samt underleverantörer. Tillverkare finns i Europa men kinesiska tillverkare blir mer och mer kompetenta. I framtiden krävs rätt förutsättningar i form av kompetent personal, forskningsresurser och en järnväg som utvecklas för att verksamheterna ska finnas och utvecklas i Sverige på sikt.

Export idag
Den största exporten idag kommer från företag som Bombardier Transportation (drivsystem och signalsystem), Dellner Couplers (tågkoppel) i Falun och Faiveley Transport i Landskrona (bromslösningar).

Övriga exportprodukter är till exempel:

  • Strömförsörjningsutrustning (ABB)
  • IT-kommunikationslösningar för tåg (Icomera med flera)
  • Underhållstjänster (Duroc Rail, EuroMaint Rail)
  • Karosser (SSAB, SAPA)

Tågledningssystem, rökdetektering, radiostyrningsutrustning, transformatorer, kabeltätningar, kraschabsorption är andra exempel på exportprodukter.

SWEDTRAINs statistik visar att järnvägsindsutrins export växer i förhållande till många övriga industribranschers export. De tre största exportföretagen (som varit de samma) har ökat sin export med nästan 100 % mellan 2006 och 2009. Under samma period har exporten från tillverkande Teknikföretag i alla branscher sammantaget minskat med 15 %.

Att samhället satsar på järnvägsteknik, forskning, demonstation och test av nya lösningar kan vara nyckelfrågor som leder till att Sverige får en ny framgångsbransch.