Vem gör vad?

Vem gör vad i Järnvägssverige?

Syftet med denna sida är att informera kortfattat kring hur det fungerar i järnvägsfrågor i Sverige.
Beskrivningen är ingalunda allomfattande.

För att transportslaget ska fungera är ett stort antal aktörer aktiva vilka beskrivs i sidorna under denna rubrik.