Atkins Sverige AB

Atkins är ett globalt design- och ingenjörsföretag som skapar innovativa och hållbara lösningar för framtidens samhällen.
Vi erbjuder våra kunder ledande kompetens inom spårfordon, järnväg, samhällsplanering och digitala tjänster. Vi är en del av SNC-Lavalinkoncernen.

Kontakt