Nytt i media

12 juni, 2018
Debatt Nya höghastighetsbanor som anknyter till det europeiska systemet med snabbtåg skulle öka järnvägens konkurrenskraft, skriver... [...]
11 juni, 2018
Alstom har fått ett kontrakt från den norska järnvägsmyndigheten om att utrusta alla norska tåg med ombordutrustning för... [...]
10 juni, 2018
Debatt Persontrafiken på järnväg har fördubblats sedan vi började investera i järnvägar på 1990-talet. Tåget har tagit marknadsandelar från... [...]
10 juni, 2018
I likhet med "säkert som ett brev på posten" kan väl talesättet att något "går som tåget" numera enbart användas [...]
8 juni, 2018
Omställningen av vägtrafiken går alldeles för långsamt för att vi ska klara miljömålen till år 2030. Det behövs betydligt starkare... [...]
8 juni, 2018
Regeringen säger ja. Men pengarna räcker bara till en vanlig järnväg, trots att Ostlänken är tänkt att vara första delen [...]
7 juni, 2018
Snabbtågen från Stockholm söderut kommer att svischa förbi på sidan om Skavsta flygplats och Nyköping. Det blir följden när regeringen [...]
7 juni, 2018
Den infrastrukturplan som nu presenterats innehåller flera nödvändiga satsningar på järnvägen och är därmed att anse som positiva steg i... [...]
7 juni, 2018
På en pressträff under måndagen presenterade Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Klimatminister Isabella Lövin (MP) regeringens... [...]
19 april, 2018
Miljöpartiets frieriturné till Socialdemokratiska kommunalråd och påtryckningar tillsammans med LO gav resultat. För nu har det slutligen... [...]
19 april, 2018
Jag blev oerhört besviken då jag hörde att regeringen bestämt sig för att satsa på höghastighetståg. Vi som hoppas på en [...]
19 april, 2018
Budget Välfärden och infrastrukturen är två områden som skriker efter mer resurser. Röster har höjts om att till exempel höghastighetstågen... [...]
18 april, 2018
DN 19/4 2018. Regeringen famlar efter kompromisser i frågan om nya höghastighetsbanor. Men falska besparingar är den sämsta lösningen. Om... [...]
18 april, 2018
Nyligen beskedet att regeringspartierna är överens om hur man vill gå vidare med höghastighetstågen. Senast 2045 ska nya stambanor vara... [...]
18 april, 2018
Norrtåg tar in tre tågset ytterligare för att förstärka trafiken i norr. Det efter den snörika vinterna då många av [...]
18 april, 2018
Hans Stigsson 04:00 | 2018-04-18 Ledare 205 miljarder kronor fram till senast 2045 – det är vad den svenska höghastighetsjärnvägen... [...]
17 april, 2018
▪ Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens. Se där, en mening som allt mer sällan skrivs om de två regeringspartierna men [...]
17 april, 2018
Kommunalrådet i Borås gläds åt att S och MP kommit överens om höghastighetstågen. – Det är naturligtvis positivt både för [...]
17 april, 2018
Plötsligt lossnade det. I alla fall i regeringen. Miljöpartiet och Socialdemokraterna meddelade på tisdagsmorgonen att de är överens om... [...]
17 april, 2018
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats om ett tak för hur mycket bygget av höghastighetståg får kosta. För att det ska [...]
17 april, 2018
Uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om snabbtåg är klar. Man har enats om ett kostnadstak och höghastighetsbanorna ska... [...]
17 april, 2018
Finansieringen av snabbtågen splittrar Socialdemokraterna och finansminister Magdalena Anderssons, (S) uttalanden i DN om lokala... [...]
17 april, 2018
Höghastighetstågen ska börja rulla mellan Sveriges tre största städer om ca 25 år. Nya tågräls måste byggas för att de [...]
13 april, 2018
Bombardier kommer att med start år 2021 leverera fyrtio nya tåg till Västtrafik. Upphandlingen, som finansieras av Västra... [...]
12 april, 2018
LEDARE. Nu har Kristdemokraterna meddelat att partiet vill bygga nya stambanor för höghastighetståg. Ställningstagandet kan, trots att det... [...]
12 april, 2018
Eventuella fördelar med höghastighetståg ligger långt fram i tiden. [...]
12 april, 2018
Jakob Forssmed (KD) höjer ambitionsnivån för tågtrafiken.Bild: Jonas Ekströmer/TT Försenade tåg hör till vardagen. Medan klimathotet inte... [...]
12 april, 2018
Nu vill också Kristdemokraterna kunna färdas riktigt snabbt med tåg i framtiden. Magnus Oscarsson, riksdagsledamot från Ödeshög, berättar... [...]
12 april, 2018
Sverige Statsminister Stefan Löfven (S) avfärdar krav på att låna till en satsning på höghastighetståg. [...]
12 april, 2018
Kristdemokraterna ansluter sig till Centerpartiet inom Alliansen och stödjer nu förslaget om att bygga höghastighetsjärnväg mellan Sveriges... [...]
12 april, 2018
S vill sänka maxfarten för höghastighetsjärnvägen [...]
12 april, 2018
Äntligen händer det något när det gäller framtiden för svenska snabbtåg. Kristdemokraterna vill att de byggs, och infrastrukturminister... [...]
12 april, 2018
Debatt Att bygga nya stambanor för höghastighetståg är viktigt och bör göras snabbt. Trots att prislappen är hög är vi [...]
12 april, 2018
DEBATT. Det är välkommet att regeringen tar ett samlat grepp på industrins behov vid infrastrukturplanering. Här är sex punkter som [...]
12 april, 2018
En lärdom av Sveriges industriella framgångar 1870–1970 är att de järnvägar som staten stod för, stambanorna, byggdes för framtiden, inte... [...]
11 april, 2018
Studiodebatt om att satsa på snabbtåg eller inte. [...]
11 april, 2018
Språkrören för Miljöpartiet Gustav Fridolin och Isabella Lövin har varit på höghastighetstågturné mellan Stockholm och Jönköping och... [...]
11 april, 2018
Ledare När det gäller planerna på nya snabbtåg är Socialdemokraterna ett bakåtsträvande parti som inte vill satsa på framtiden. [...]
11 april, 2018
MTR Express som kör snabbtåg mellan Södertälje Syd och Göteborg har anmält SJ till Konkurrensverket. Orsaken är att tågbolaget inte [...]
10 april, 2018
Frågan om hur höghastighetstågen ska betalas splittrar regeringen. [...]