SWEDTRAIN tycker

SWEDTRAINs budskap:

 • Lönsamhet är en förutsättning
  • Järnvägsindustrin bidrar till svenskt välstånd, exporten kan öka under rätt förutsättningar
  • Järnvägssektorn är effektiv under konkurrens
 • Hög kapacitet och tillförlitlighet är nödvändigt
  • Uppgradera signalsystemet
  • Kör moderna fordon
  • Utnyttjande systemet effektivare bl.a. genom rätt trafikledning
  • Bygg nya spår
  • Utveckla underhållet
 • Järnvägen är en framtidsbransch
  • Forskning, Innovation och Utbildning är nyckelfaktorer för järnvägssektorns och industrins attraktivitet och framgång
 • Järnvägssektorn är en del i byggandet av ett hållbart samhälle