Järnvägsdagen 2021

Järnvägsdagen

Årlig konferens för att samla järnvägens aktörer i Sverige - ett samarrangemang mellan Swedtrain och Tågföretagen. Järnvägsdagen 2021 arrangeras på Waterfront Congress Center den 24 november.