Järnvägsdagen 2021

Järnvägsdagen

Årlig konferens för att samla järnvägens aktörer i Sverige - ett samarrangemang mellan Swedtrain och Tågoperatörerna. Järnvägsdagen 2019 arrangeras på Waterfront Congress Center måndagen den 11 november.

Här kan du läsa mer om Järnvägsdagen