Swedtrain Internship Program för samman morgondagens arbetstagare och medlemsföretagen

Varje sommar erbjuder Swedtrain en grupp studenter att tillsammans arbeta på våra medlemsföretag i ett betalt internship.

Fördelar för dig som student

I programmet medverkar både tillverkare, konsult- och underhållsföretag, vilket ger en unik inblick i flera olika delar av järnvägsbranschen. Studenterna får arbeta med olika tågrelaterade projekt, exempelvis medverka vid felsökning i underhållsdepå, göra analyser, testa på konsultrollen, sammanställa rapportunderlag och bidra med förslag till effektivisering. Även en gemensam projektuppgift ingår, till exempel att undersöka hur man kan öka järnvägens attraktionskraft för resenärerna.

Är du student och vill veta mer om vårt internship?
Varmt välkommen att anmäla dig till vår maillista för att få information om våra aktiviteter för studenter.
Anmäl dig här

Fördelar för dig som medlemsföretag


Detta är en unik möjlighet att bland annat:
aktivt bidra till att framtidssäkra kompetensbehovet i järnvägsbranschen och möta studenter som är på väg ut i arbetslivet. Kanske hittar ni er nästa kollega bland dem?

få input från unga studenter i frågor ni vill ha nya synsätt på.

knyta värdefulla kontakter med andra företag som deltar i programmet och skapa möjligheter för framtida samarbeten.

synliggöras som ett företag som bidrar till branschens utveckling.

Varje höst tar vi in intresseanmälningar från medlemsföretag för nästkommande sommar. Meddela oss om ni önskar att delta och ange en kontaktperson genom att skicka ett e-postmeddelande till kansliet@swedtrain.org.

Obs! Enbart medlemsföretag i Swedtrain har möjlighet att medverka i Swedtrain Internship Program.