Train & Rail

Den 25–27 april 2023 genomfördes den nya mötesplatsen Train & Rail i Stockholm, ett initiativ av Swedtrain tillsammans med Stockholmsmässan med totalt 151 utställare och 3037 besökare. Nu ser vi fram emot att återigen få träffas den 6–8 maj 2025.

Inget annat transportsätt är mer aktuellt i Norden än järnväg. Såväl person- som godstrafik växer snabbt och behovet av att mötas kring pågående projekt och framtidsfrågor har aldrig varit större. Swedtrain tog tillsammans med Stockholmsmässan initiativet till en ny mässa med målet att skapa en mötesplats av och för branschen med syfte att visa att järnvägen är framtidens bästa och mest hållbara transportmedel.

Ämnesområden som stod i fokus på mässan under 2023 var bland andra samhällsnytta & effektivitet, kapacitetsbrist, underhållsskulden, digitalisering, ERTMS och kompetensförsörjning.

Premiärupplagan av Train & Rail blev en framgång. Nu rullar vi vidare mot 2025 då vi återigen arrangerar mässan, välkomna den 6–8 maj 2025!