Alstom leder vägen till grönare och smartare mobilitet över hela världen och erbjuder ett komplett utbud av lösningar och tjänster

Visa mer

Atkins är ett globalt design- och ingenjörsföretag som skapar innovativa och hållbara lösningar för framtidens samhällen. Vi erbjuder våra kunder

Visa mer

BS Verkstäder är en ledande leverantör i Norden av hållbara livstidsförlängningar, ETCS-installationer samt inom utveckling, konstruktion och tillverkning av specialmaskiner

Visa mer

CHARMEC is a Centre of Excellence, or Competence Centre (in Swedish: Kompetenscentrum), in Railway Mechanics established at Chalmers University of

Visa mer

World leading supplier of complete train connection systems. Starting out in 1941 as a small Swedish couplers producer, Dellner has

Visa mer

Duroc Rail är specialister på järnvägshjul. Vi levererar ett komplett, effektivt och högkvalitativt underhåll, inklusive logistiklösningar, för alla typer av

Visa mer
Euromaint logotyp

Euromaint erbjuder kvalificerat tågunderhåll, materialförsörjning och komponentunderhåll för person- och godstrafik. Våra tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för

Visa mer

Faiveley Transport Nordic AB ingår i den amerikanska koncernen Wabtec som är en ledande leverantör av fraktlok, delsystem, digitalisering &

Visa mer

Flexiwaggons vision är kristallklar – bolaget ska revolutionera godstransporterna världen över. Med ett unikt produktkoncept baserat på transporter av lastbilar

Visa mer

Hitachi Rail är en helt integrerad, global leverantör av järnvägslösningar från spårbunden fordon till signalering, service och underhåll, digital teknik

Visa mer

KTH Järnvägsgruppen är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med mer än 20 års erfarenhet. Järnvägsgruppen består av nio forskargrupper som var och

Visa mer

JVTC är ett forskningscentrum inom Luleå Tekniska Universitet (LTU) med fokus på utveckling av drift och underhåll inom järnvägssektorn. JVTC

Visa mer
Midwaggon logotyp

Midwaggon erbjuder förebyggande och skadeavhjälpande service och underhåll på lok. Vårt företag kännetecknas av personligt bemötande med ett starkt kundfokus

Visa mer
Motion Control AB

Motion Control är ett ingenjörsföretag som konstruerar och utvecklar elektronik. Företaget har en bredd och hög kompetens inom tågelektronikområdet, innefattande

Visa mer
Predge AB

Predge – Enabling smart maintenance & operational decisions through predictive edge. Vi erbjuder våra kunder analystjänster som predikterar återstående livslängd

Visa mer
PROSE AB Logo

PROSE konstruerar morgondagens mobilitet. Vi vill tillgodose världens växande behov av att transportera människor och varor i transportsystem som är

Visa mer
Railify logotype

Grunden för framtidens mobilitet skapas av Järnvägen. Vi på Railify känner ett stärkt ansvar för att säkerställa att Järnvägen attraherar

Visa mer

RMD utvecklar och levererar realtidsövervakning av järnvägsinfrastruktur, lok och vagnar med hjälp av en realtidssensor (som kallas PMU), som installeras

Visa mer

Rewson är ett svenskt ingenjörsföretag som bland annat erbjuder kompletta lösningar inom väderskydd och screening. Våra lösningar innebär bättre arbetsklimat,

Visa mer

Med världens största miljöportfölj erbjuder Siemens innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Hos Siemens

Visa mer
Solberga_Svart_Vit_Platta

Vi är expertkonsulter som bistår järnvägsföretag i att förbättra och utveckla sin verksamhet med inriktning på kompetensutveckling och problemlösning, i

Visa mer

Stadler Service Sweden grundades 2015 och sysselsätter idag ca 265 anställda i Sverige. Stadler erbjuder modernisering av fordon och skräddarsydda

Visa mer

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Våra 9000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för

Visa mer

KOMPETENS, KREATIVITET & GEMENSKAP Twindej är ett ägarlett kompetensföretag med närmare hundra anställda och som grundades år 2008 i Västerås

Visa mer

Voith är en teknologikoncern med hela världen som arbetsfält. Den breda portföljen med anläggningar, produkter och industriella tjänster levererar energi,

Visa mer

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag med 500 kontor i 40 länder där 36 500 personer arbetar

Visa mer