Järnvägsdagen

Årets höjdpunkt i industrin, Järnvägsdagen, är en sedan 2013 återkommande konferens och mötesplats som samlar branschens olika aktörer för att diskutera och forma framtidens järnvägslösningar. Arrangerad av Swedtrain och Tågföretagen i samarbete med medarrangörer och sponsorer, har konferensen vuxit till att attrahera över 200 deltagare. Upplägget och bordsplacering möjliggör flera bra tillfällen att nätverka med branschexperter och skapa nya samarbeten.

Se kalendariet för kommande konferenser!

Järnvägsdagen 2023

Under Järnvägsdagen 2023 fokuserades det på finansiella möjligheter och investeringsstrategier för framtidens järnväg. På scen deltog bland andra Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket, Annika Winsth, chefekonom Nordea och partiernas trafikpolitiska talespersoner.

Järnvägsdagen 2023 arrangerades av Swedtrain och Tågföretagen tillsammans med medarrangörerna Alstom, Systra, Euromaint, Railify, STHK, Wabtec och Vy.