Swedtrains verksamhet regleras utifrån några olika dokument, bestående framförallt av våra stadgar. Till dessa finns även en uppförandekod samt en personuppgiftspolicy. Dessa kan du läsa mer om på denna sida.

Stadgar

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut i två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum. Stadgarna ändrades senast den 8 november 2022.

Här kan du ladda ner Swedtrains stadgar.

Uppförandekod

Swedtrain har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper. Alla aktiviteter inom föreningen ska genomföras i enlighet med uppförandekoden som delas med alla organisationer inom Teknikföretagens Branschgrupper. Uppförandekoden avser att säkerställa god ordning i föreningsverksamheten samt efterlevande av konkurrenslagstiftning.

Uppförandekoden som gäller för Swedtrain finns tillgänglig här.

Personuppgiftspolicy

Swedtrain värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I vår personuppgiftspolicy förklaras hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig här