Vilka vi är

Swedtrain är branschorganisationen för järnvägsindustrin i Sverige. Bland våra medlemmar finns leverantörer av järnvägsfordon, fordonskomponenter och spårteknik men även underhållsverkstäder, konsultföretag och forskningsinstitut. Vi har vårt kansli vid Teknikföretagens Branschgrupper i Stockholm.

Vad vi gör

Swedtrain arbetar för att våra medlemsföretag får så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt.

7 starka skäl att bli medlem i Swedtrain

 • Trygghet
  – Som medlem i Swedtrain blir ert företag en del av järnvägsindustrins röst, som aktivt representerar medlemsföretagen på alla beslutsnivåer.
  – Swedtrain är en välkänd organisation bland politiker och myndigheter, vilket ger dem förtroende för att vi erbjuder en genomtänkt syn på vad som är bäst för marknaden
  – Ju fler medlemmar vi är, desto mer ökar vår kompetens och förmåga att påverka olika aspekter av industrin.
 • Nätverk
  – Bygg relationer med potentiella samarbetspartners, kunder, politiker och tjänstemän på Swedtrains olika mötesplatser.
  – Genom att dela kunskap och erfarenheter med andra medlemmar främjar ni tillväxt och innovation i ert företag.
 • Synlighet
  – Våra medlemmar har många möjligheter att synas genom aktiviteter, på vår hemsida eller på LinkedIn.
  – Presentera ditt företag på våra öppna styrelsemöten, branschmässan Train & Rail, den årliga konferensen Järnvägsdagen, webbinarieserien Tech & Future, samt på andra aktiviteter som branschtåget till Innotrans.
  – Vi synliggör branschen och medlemsföretagen för potentiella arbetstagare genom vårt Swedtrain Internship Program och vår medverkan i Järnvägscollege.
 • Kunskap
  – Tillgång till omvärldsanalys genom seminarier och webbinarier med experter.
  – Dra nytta av erfarenheter och bästa praxis från andra framstående aktörer inom branschen genom vårt nätverk.
  – Få tillgång till den kunskap och de kontakter som ert företag behöver.
 • Påverkan
  – Swedtrain agerar för branschens gemensamma intressen gentemot lagstiftare och myndigheter för att skapa ett bra affärsklimat.
  – Vi bevakar och analyserar regelverk på nationell och europeisk nivå, identifierar utmaningar och beskriver konsekvenser av politiska åtgärder.
  – Vi kommunicerar branschens ståndpunkter och betydelse till beslutsfattare, media och allmänheten.
  – Vi samarbetar med andra aktörer inom järnvägsbranschen för att minimera skillnader och maximera samarbete.
  – Medlemsföretagen kan bidra med sina specifika frågor och delta vid möten.
 • Forma branschens framtid
  – Medlemmarna sätter agendan för vilka frågor Swedtrain driver och formar branschens framtid.
  – Gör era synpunkter och idéer hörda i bland annat våra öppna styrelsemöten och fokusgrupper.
  – Var med och påverka regleringar, standarder och riktlinjer som gynnar både ert företag och hela järnvägsinfrastrukturen.
 • Förmånliga medlemsrabatter
  – Medlemmar får alltid bästa pris på mässan Train & Rail och konferensen Järnvägsdagen.
  – Ta del av Teknikföretagens PLUS-tjänster, som ger rabatter på exempelvis drivmedel, hotell och försäkringar.

Tillsammans stärker vi järnvägsindustrin i Sverige – bli medlem i Swedtrain idag!

Tveka inte att kontakta oss för mer information! Maila oss på kansliet@swedtrain.org. Om du inte vill vänta är du varmt välkommen att fylla i vår medlemsansökan direkt.

Våra medlemmar

Euromaint logotyp
Midwaggon logotyp
Motion Control AB
Predge AB
PROSE AB Logo
Railify logotype
Solberga_Svart_Vit_Platta

Våra stadgar & policys

Våra medlemmar följer Swedtrains stadgar och uppförandekod. Här kan du läsa mer om våra policys.

image17