Om Swedtrain

Swedtrain är branschorganisationen för industrin och lärosätena som levererar lösningarna för framtidens järnväg.

Vi arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling av järnvägsindustrin där våra medlemmar bidrar med innovation, kompetens och teknik i framkant. Swedtrains medlemmar står för de tekniska lösningar och det underhåll som skapar förutsättning för en stark och hållbar utveckling inom transportsektorn. Swedtrains syfte är att stärka järnvägsindustrins och medlemsföretagens konkurrenskraft samt, genom att vara drivande för nya tekniska lösningar, förbättra järnvägens funktion. Med en modern järnväg kan vi nå uppsatta klimatmål.

För att lyckas med detta vill vi skapa goda förutsättningar för ett effektivt och robust järnvägssystem. Vi gör detta genom att driva på utvecklingen och förutsättningarna för kompetensförsörjning, forskning, export, effektiva och säkra myndighetsprocesser samt tydliga spelregler i järnvägssektorn.

Vår vision

Swedtrain bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling av järnvägsindustrin genom att samla medlemmarnas kunskap, erfarenhet och lösningar.

Våra huvudevent

Train & Rail

Den nordiska mötesplatsen för framtidens transporter av gods och persontrafik på järnväg.

Tech & Future

Swedtrain Tech and Future är ett koncept där vi lyfter tekniska innovationer och framtidsfrågor med inspiration både från vår och andra branscher.

Järnvägsdagen

En årlig konferens där vi tillsammans lyfter järnvägens potential, möjligheter och utmaningar.

Våra budskap

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är frågor av stor betydelse för Sveriges konkurrenskraft i en global ekonomi. Våra medlemmar är högteknologiska företag som behöver tillgång till rätt kompetenser och framtidens innovationer som bidrar till säkra, bekväma och klimatsmarta person- och godstransporter. För att lyckas med detta vill vi skapa goda förutsättningar för ett effektivt och robust järnvägssystem. Vi gör detta genom att driva på utvecklingen och förutsättningarna för kompetensförsörjning, forskning, export, effektiva och säkra myndighetsprocesser samt tydliga spelregler i järnvägssektorn.

Kvalitet

Vi vill verka i en bransch som präglas av kvalitet för att öka kundnytta, lönsamhet och för att motivera, behålla och rekrytera de bästa medarbetarna till branschen.

Kompetens

Vi vill säkra branschrelevanta utbildningar, nya kompetensområden, utvecklingsmöjligheter för
medarbetare och ett bransch‐EVP för att behålla och attrahera medarbetare.

Konkurrenskraft

Vi vill bidra till ökad konkurrenskraft för det spårburna transportsättet genom attraktiva gods‐ och persontransporter men också sänkta kostnader i strukturer och tekniska lösningar. Inom dessa områden arbetar vi med frågor så som tekniska lösningar, forskning, investeringar, kompetensförsörjning, digitalisering och gods- och persontransporter.

Kapacitet

Vi vill att branschen ska kunna möta den ökande efterfrågan som finns på spårburna transporter och också bära en större del av det totala transportbehovet i framtiden.

Kansliet

Generalsekreterare

Branschkoordinator

Branschkoordinator

Vår styrelse

  • Ordförande: Björn Asplund, Customer Director, ALSTOM Transport AB
  • Christian Schmidt, Affärsområdeschef Spårfordon Atkins Sverige AB
  • Magnus Klaar, Försäljning- & marknadschef, Euromaint Rail AB
  • Sebastian Stichel, Director of the KTH Railway Group and Deputy Head of the Department of Engineering Mechanics. KTH
  • Kristina Nyquist, VD, Siemens Mobility AB
  • Christian Månsson, Technical Manager Rolling stock, Sweco Sverige AB
  • Sverker Hoflin, Sales Manager, Voith Turbo Safeset AB
  • Johan Malm, Managing Director Nordic Region, Wabtec Faiveley Transport Nordic AB
  • Per Larsson, Head of Rolling Stock and Project Execution, WSP Sverige AB

Uppförandekod

Swedtrain har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper. Alla aktiviteter inom föreningen ska genomföras i enlighet med uppförandekoden som delas med alla organisationer inom Teknikföretagens Branschgrupper.

Uppförandekoden avser att säkerställa god ordning i föreningsverksamheten samt efterlevande av konkurrenslagstiftning.

Prenumerera på våra utskick

Vill du ha inbjudningar och utskick från Swedtrain? Anmäl dig till vår utskickslista nu.

Tåg i rörelse på station