Om Swedtrain

Swedtrain är branschorganisationen för industrin och lärosätena som levererar lösningarna för framtidens järnväg.

Vi arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling av järnvägsindustrin där våra medlemmar bidrar med innovation, kompetens och teknik i framkant. Swedtrains medlemmar står för de tekniska lösningar och det underhåll som skapar förutsättning för en stark och hållbar utveckling inom transportsektorn. Swedtrains syfte är att stärka järnvägsindustrins och medlemsföretagens konkurrenskraft samt, genom att vara drivande för nya tekniska lösningar, förbättra järnvägens funktion. Med en modern järnväg kan vi nå uppsatta klimatmål.

För att lyckas med detta vill vi skapa goda förutsättningar för ett effektivt och robust järnvägssystem. Vi gör detta genom att driva på utvecklingen och förutsättningarna för kompetensförsörjning, forskning, export, effektiva och säkra myndighetsprocesser samt tydliga spelregler i järnvägssektorn.

Vår vision

Swedtrain bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling av järnvägsindustrin genom att samla medlemmarnas kunskap, erfarenhet och lösningar.

Våra huvudevent

Train & Rail

25-27 april på Stockholmsmässan – Den nordiska mötesplatsen för hållbara järnvägstransporter, av branschen och för branschen. Medlemmar i Swedtrain har bästa pris på medverkan!

Tech&Future

Swedtrain Tech&Future är ett koncept där vi lyfter tekniska innovationer och framtidsfrågor med inspiration både från vår och andra branscher.

Järnvägsdagen

En årlig konferens där vi tillsammans lyfter järnvägens potential, möjligheter och utmaningar.

Våra budskap

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är frågor av stor betydelse för Sveriges konkurrenskraft i en global ekonomi. Våra medlemmar är högteknologiska företag som behöver tillgång till rätt kompetenser och framtidens innovationer som bidrar till säkra, bekväma och klimatsmarta person- och godstransporter. För att lyckas med detta vill vi skapa goda förutsättningar för ett effektivt och robust järnvägssystem. Vi gör detta genom att driva på utvecklingen och förutsättningarna för kompetensförsörjning, forskning, export, effektiva och säkra myndighetsprocesser samt tydliga spelregler i järnvägssektorn.

Kvalitet

Vi vill verka i en bransch som präglas av kvalitet för att öka kundnytta, lönsamhet och för att motivera, behålla och rekrytera de bästa medarbetarna till branschen.

Kapacitet

Vi vill att branschen ska kunna möta den ökande efterfrågan som finns på spårburna transporter och också bära en större del av det totala transportbehovet i framtiden.

Kompetens

Vi vill stötta och bidra till branschrelevanta utbildningar, nya kompetensområden och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Vi vill även bidra till att lyfta fram möjligheterna som branschen erbjuder, för att behålla och attrahera medarbetare.

Konkurrenskraft

Vi vill bidra till ökad konkurrenskraft för det spårburna transportsättet genom attraktiva gods- och persontransporter men också genom tekniska lösningar.

Klimat

Vi vet redan att järnvägen är det mest klimatsmarta transportslaget, vi vill både bidra till att kommunicera detta och bidra till att göra branschen ännu mer klimatsmart genom nya innovationer och tekniska lösningar.

Kansliet

Generalsekreterare

Kommunikatör

Branschkoordinator

Vår styrelse

  • Ordförande: Björn Asplund, Customer Director, ALSTOM Transport AB
  • Björn Östlund, Vossloh Nordic Switch Systems AB
  • Christian Schmidt, Affärsområdeschef Spårfordon Atkins Sverige AB
  • Magnus Klaar, Försäljning- & marknadschef, Euromaint Rail AB
  • Magnus Larsson, Regional Director Nordic – Services, Faiveley Transport Nordic AB
  • Sebastian Stichel, Director of the KTH Railway Group and Deputy Head of the Department of Engineering Mechanics. KTH
  • Kristina Nyquist, VD, Siemens Mobility AB
  • Signe Molin, Managing Director, Prose AB
  • Sverker Hoflin, Sales Manager, Voith Turbo Safeset AB

Uppförandekod

Swedtrain har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper. Alla aktiviteter inom föreningen ska genomföras i enlighet med uppförandekoden som delas med alla organisationer inom Teknikföretagens Branschgrupper.

Uppförandekoden avser att säkerställa god ordning i föreningsverksamheten samt efterlevande av konkurrenslagstiftning.

Prenumerera på våra utskick

Vill du ha inbjudningar och utskick från Swedtrain? Anmäl dig till vår utskickslista nu.

Tåg i rörelse på station