Swedtrain är branschorganisationen för industrin och lärosätena som levererar lösningarna för framtidens järnväg.

Vi arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling av järnvägsindustrin där våra medlemmar bidrar med innovation, kompetens och teknik i framkant. Swedtrains medlemmar står för de tekniska lösningar och det underhåll som skapar förutsättning för en stark och hållbar utveckling inom transportsektorn. Swedtrains syfte är att stärka järnvägsindustrins och medlemsföretagens konkurrenskraft samt, genom att vara drivande för nya tekniska lösningar, förbättra järnvägens funktion. Med en modern järnväg kan vi nå uppsatta klimatmål.

För att lyckas med detta vill vi skapa goda förutsättningar för ett effektivt och robust järnvägssystem. Vi gör detta genom att driva på utvecklingen och förutsättningarna för kompetensförsörjning, forskning, export, effektiva och säkra myndighetsprocesser samt tydliga spelregler i järnvägssektorn.

Vår vision

Swedtrain bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling av järnvägsindustrin genom att samla medlemmarnas kunskap, erfarenhet och lösningar.

IMG_1405

Våra budskap

Swedtrains medlemmar levererar lösningarna för framtidens järnväg. Vi anser att:

Kvalitet

En järnvägsindustri som präglas av kvalitet ökar kundnyttan, lönsamheten och motiverar medarbetarna.

Kapacitet

Efterfrågan på spårburna transporter växer och järnvägsindustrin bidrar till att möta det ökande kapacitetsbehovet.

Kompetens

Järnvägsindustrin erbjuder mångfaldiga karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för dagens och framtidens medarbetare.

Konkurrenskraft

Järnvägsindustrin bidrar till attraktiva spårburna gods- och persontransporter som är konkurrenskraftiga transportsätt

Klimatvänlighet

Järnvägen är det mest klimatsmarta och energieffektiva transportslaget.

Kansliet

Generalsekreterare

Branschkoordinator

Vår styrelse

 • Ordförande: Björn Asplund, Customer Director, ALSTOM Transport AB
 • Vice ordförande: Kristina Nyquist, VD, Siemens Mobility AB
 • Björn Östlund, Vossloh Nordic Switch Systems AB
 • Christian Schmidt, Affärsområdeschef Spårfordon, SYSTRA AB
 • Fredrik Nordström, Chief Commercial Officer, Euromaint Rail AB
 • Magnus Larsson, Regional Director Nordic – Services, Wabtec Faiveley Nordic AB
 • Signe Molin, Managing Director, Prose AB
 • Sverker Hoflin, Sales Manager, Voith Turbo Safeset AB
 • Veronica Jägare, Biträdande verksamhetledare för Järnvägstekniskt centrum (JVTC), Luleå Tekniska Universitet

Adjungerade:

 • Sebastian Stichel, Director of the KTH Railway Group and Deputy Head of the Department of Engineering Mechanics. KTH
 • Anders Ekberg, Centrumföreståndare Charmec, Chalmers

Unife

Swedtrain är associerad medlem i järnvägsindustrins europaförening, UNIFE.

Observera att medlemskap i Swedtrain inte inkluderar tillgång till UNIFE:s medlemsförmåner och tjänster.

Stadgar & Policys

Swedtrains verksamhet regleras utifrån några olika dokument, bestående framförallt av våra stadgar. Till dessa finns även en uppförandekod samt en personuppgiftspolicy. 

BS Verkstäder5