Styrelse

Föreningen Sveriges järnvägsindustrier styrelserepresentanter 2021

  • Ordförande: Björn Asplund, ALSTOM Transport AB
  • Christian Schmidt, Atkins Sverige AB
  • David Schelin, Euromaint Rail AB
  • Sebastian Stichel, Kungliga Tekniska Högskolan
  • Kristina Nyquist, Siemens Mobility
  • Christian Månsson, Sweco Sverige AB
  • Sverker Hoflin, Voith Turbo Safeset AB
  • Johan Malm, Wabtec Faiveley Transport Nordic AB
  • Per Larsson, WSP Sverige AB

 

Gabriel Modéus är Generalsekreterare för SWEDTRAIN