Styrelse

Föreningen Sveriges järnvägsindustrier styrelserepresentanter

  • Ordförande: Björn Asplund, Alstom
  • Vice ordförande: Staffan Håkanson
  • Peter Jensen, Jernhusen
  • Stefan Östlund, KTH
  • David Schelin, Euromaint Rail
  • Mikael Åhlen, SNC Lavalin Rail & Transit
  • Peter Overup, SWEMAINT
  • Anna Höjer, Bombardier Transportation Sweden
  • Stefan Bojander, SWECO
  • Henric Landell, WSP, adjungerad ledamot

Pia Lagerlöf, är Generalsekreterare för SWEDTRAIN