Styrelse

Föreningen Sveriges järnvägsindustrier styrelserepresentanter 2020

  • Ordförande: Björn Asplund, ALSTOM Transport AB
  • Stefan Bojander, SWECO Society AB
  • Erika Enestad, MTR Tech AB
  • Per Larsson, WSP Sverige AB
  • Sverker Hoflin, Voith Turbo Safeset
  • David Schelin, Euromaint Rail AB
  • Christian Schmidt, Atkins AB
  • Sebastian Stichel, Kungliga Tekniska Högskolan
  • Marina Sundman, Bombardier Transportation Sweden AB
  • Gabriel Modéus, är Generalsekreterare för SWEDTRAIN