Järnväg 2050 – En vision om järnvägens framtida roll i samhället.

Genom att bygga ut järnvägen går det att både minska klimatutsläppen och öka företagens möjligheter att anställa människor med rätt kompetens, samtidigt som människors möjligheter att få jobb förbättras genom att arbetsmarknadsregionerna vidgas.

Till detta kommer att industrins möjligheter att nå sina kunder underlättas. Detta sammantaget skapar tillväxt.

Men om vi ska klara av denna omställning mot en hållbar samhällsutveckling måste vi börja tänka långsiktigt redan idag.

Dagens järnväg och planerade investeringar räcker inte till för att möta en framtida efterfrågan.

Järnväg 2050 tydliggör hur en satsning på järnvägen möjliggör en kraftfull utveckling, inte bara för järnvägen utan för samhället som helhet

Järnväg 2050 har tagits fram av Sweco och tågoperatörerna med samarbetspartnerna Jernhusen, Swedtrain, Alstom, Bombardier och Almega.

För att läsa rapporten klicka här!