Järnvägen behöver kraftfull renovering

På kort sikt handlar det om att öka punktligheten i tågtrafiken, maximera kapacitetsutnyttjandet till trafik samt organisera underhållsarbetet bättre. Detta uppnås genom att etablera ett gemensamt arbetssätt i branschen tillsammans med Trafikverket där resenären och godsköparen sätts i fokus.

Nya former för arbetet gör det även möjligt att tillvarata och få full effekt av regeringens 620 miljoner kronor för järnvägsunderhåll på bästa sätt. Järnvägsbranschen kan och vill samarbeta och är beredda att tillsätta resurser, ändra i sina arbetssätt och förändra tågplaner för att nå målen.

Tågtrafiken har en stor betydelse i det svenska transportsystemet och för en fungerande infrastruktur i hela landet. Järnvägen är också en förutsättning för svensk industri och för fler jobb. Men dagens rekordhöga antal tågresor innebär samtidigt ökad belastning på järnvägsnätet. I kombination med de senaste 25 årens genomgripande förändringar – där man gått från statligt monopol till marknadsöppning med konkurrens på spåren och en europeisk harmonisering med nya regler för att uppnå ett gemensamt järnvägsområde – ställer det nya krav på satsningar i järnvägen.

Läs hela artikeln här!