Järnvägar byggs för att utveckla samhället

SNS Konjunkturråd ifrågasätter investeringsbeslut som görs trots att de samhällsekonomiska kalkylerna pekar på bristande lönsamhet (DN Debatt 28/1). Men de fäster alltför stor vikt vid kalkylmodeller och bortser därmed från samhällsbyggets komplexiteter och potential, skriver företrädare för Järnvägsföretagen, Pia Lagerlöf, generalsekreterare, Swedtrain och Björn Westerberg, vd, Branschföreningen Tågoperatörerna i en replik.

Läs hela artikeln här  (DN Debatt)