SWEDTRAIN lämnar remissvar till Näringsdepartementet

SWEDTRAIN lämnar remissvar till Näringsdepartementet gällande höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

SWEDTRAIN har tillsammans med Branschföreningen Tågoperatörerna  lämnat in ett remissvar Näringsdepartementet gällande höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar. Här kan du ladda ner och läsa remissvaret.