Per Öster ny ordförande i SWEDTRAIN!

Per Öster VD för Alstom Norden valdes till ny ordförande för SWEDTRAIN, Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, vid årsmötet den 25 maj. Han ersätter Klas Wåhlberg, VD för Bombardier.

  • Jag är mycket glad för förtroendet och ser fram emot mitt uppdrag. SWEDTRAIN är en viktig kraft för att samla branschen och för att stärka järnvägens konkurrenskraft. Jag ser stora möjligheter för SWEDTRAIN att vara med och påverka branschens utveckling positivt. Det är viktigt att Sverige fortsätter satsa på järnvägen och investera i miljövänliga transportalternativ, säger Per Öster.

Även Susanne Rosjö, Affärsutvecklingschef hos Jernhusen, valdes in i styrelsen som ny ledamot.

  • Jag ser fram emot att genom arbetet inom SWEDTRAIN bidra till järnvägens framtid. Vi har ett gemensamt ansvar för att branschen ska få rätt förutsättningar att utvecklas. Kundperspektivet och de kommersiella förutsättningarna är frågor som intresserar mig, säger Susanne Rosjö.

SWEDTRAINs nya styrelse är:
Per Öster, Alstom, ordförande
Staffan Håkanson, vice ordförande
Susanne Rosjö, Jernhusen
Per-Ove Pettersson Forest, Train Alliance
Stefan Östlund, KTH
Per Gelang, SweMaint
Johannes Kandell, Euromaint Rail
Mikael Åhlén, SNC-Lavalin Rail & Transit
Representant från Bombardier

Pressmeddelande i Pdf