Underhåll och stängsel ska minska tågförseningarna

Besvikelsen är stor över att järnvägen inte kommer till rätta med de försenade tågen och i branschen har man svårt att hitta bra förklaringar. Samtidigt varnar näringslivet för att problemen med järnvägen urholkar industrins konkurrensförmåga. Nu lovar Trafikverket att fokusera mer på godstrafiken och siktar på betydligt färre förseningar till 2020.

Under de senaste åren har alla som arbetar inom järnvägen satsat hårt på att försöka få ned förseningarna. Besvikelsen var därför stor när det visar sig att arbetet ännu inte gett några resultat.

I princip var tågen lika försenade under 2016 som de varit de föregående tre åren. Det innebär också att branschen står väldigt långt från målet att under 2020 ska minst 95 procent av tågen vara högst fem minuter försenade.

– Vi hade hoppats få se en förbättring och jag känner en blandning av besvikelse och optimism. För under de kommande åren tror jag vi får se klara förbättringar men vi når inte 95 procentsmålet, säger Staffan Håkanson vice ordförande för Sveriges järnvägsindustrier.

Läs hela artikeln här