Öka godstrafiken på järnvägen med längre tåg

Att tillåta längre godståg skulle öka effektiviteten, innebära besparingar för näringslivet, och dessutom minska koldioxidutsläppen när mer gods fraktas på järnväg.

Regeringen förbereder för att tillåta ännu tyngre godstransporter på vägarna. Det är i grunden positivt. Men att inte göra detsamma för godstransporter på järnväg är att exkludera och missgynna en hel bransch som förlorar i konkurrenskraft jämfört med transporter på vägar. Det är dags att infrastrukturminister Anna Johansson möjliggör för mer kapacitetsstarka godståg.

I Dagens Samhälle kan du läsa hela debattartikeln om tunga godstransporter.