SVT Örebro – Swedtrain kommenterar: Vi vill ha längre & tyngre tåg

Järnvägsbranschen vill nu ha betydligt längre godståg. Det kan gå att köra mer än dubbelt så långa tåg i framtiden. Men då krävs stora satsningar på det svenska järnvägsnätet.

SVT Örebro intervjuar Swedtrain gällande längre & tyngre tåg. Se nyhetsinslaget här

En siffra har varit extra viktig när lok och godsvagnar har kopplats ihop på bangården i Hallsberg: 630.

Den långsträckta rangerbangården är en av de viktigaste platserna för svensk godstrafik på järnväg. Här sätts godståg ihop dygnet runt. En del för resor genom Sverige, andra lastade med exportvaror som ska vidare ut i Europa.

SVT Play: Se hela inslaget här

Just 630 meter har hittills varit maxlängden på godstågen.

Men nu pågår arbete på flera håll för att godstågen ska bli längre. Både företag, branschorganisationer och regeringen vill ha fler vagnar på godstågen.

Svenska tåg kortare än i andra länder

Järnvägsindustrins branschorganisation Swedtrain vill att tågen snabbt blir 750 meter långa. På sikt hoppas man på godståg som är 1.000 eller 1.500 meter. För svenska tåg är kortare än i många andra länder.

– Där har Sverige tyvärr halkat efter. Vi kör kortare tåg i Sverige i dag, men vi har de längsta och tyngsta lastbilarna. Det krävs en ökad möjlighet att köra längre tåg, säger Swedtrains generalsekreterare Pia Lagerlöf.