Satsningar på järnväg bygger moderna och attraktiva samhällen

Med anledning av Trafikverkets förslag till nationell plan som presenterades 31 augusti vill Swedtrain, branschföreningen för Svensk järnvägsindustri, välkomna satsningarna som görs på nyinvesteringar och kapacitetsstärkande åtgärder inom järnvägen. – Satsningarna på mer kapacitet i järnvägen kommer skapa stora samhällsvärden på sikt, säger Pia Lagerlöf, Generalsekreterare för Swedtrain. Samtidigt menar Swedtrain att Trafikverket är alltför passiva i satsningen på en höghastighetsbana.

I Trafikverkets förslag som presenterades 31 augusti så föreslås stora satsningar på järnvägen. Bland satsningarna märks byggstart för Ostlänken, Lund-Hässleholm, Ostkustbanan, Norrbotniabanan och kapacitetsstärkande åtgärder i hela landet. Trafikverket föreslår att den nya snabbspårsjärnvägen Ostlänken ska byggas för hastigheter upp mot 250 km/h.

  • De största nyttorna av ett höghastighetssystem når vi först när hela systemet är i hopbyggt, därför måste politiken fatta beslut om att byggstarta en sammanhållen höghastighetsbana för hastigheter upp emot 320 km/h, säger Pia Lagerlöf, Generalsekreterare för Swedtrain.

Sedan över 30 år tillbaka kör flera länder i världen höghastighetståg som varje dag bidrar till regionförstoring och skapar stora miljönyttor. Swedtrain menar att också Sverige måste klara en sådan investering. En investering i en sammanhållen höghastighetsbana kräver såklart stora ekonomiska resurser här och nu, men också i flera år framöver. Samtidigt uppstår nyttorna av investeringen först inom en period av 10-20 år, kostnaderna för investeringen i en höghastighetsbana måste därför bäras av flera generationer än dagens skattekraft.

  • Järnvägen är effektiv, kapacitetsstark och miljövänlig, vill man bygga moderna och attraktiva samhällen gör man rätt i att investera i mer järnväg, säger Pia Lagerlöf, Generalsekreterare för Swedtrain.

Trafikverket föreslår också att signalsystemet ERTMS ska införas successivt under planperioden för att stärka järnvägens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag genom att förenkla järnvägstrafiken över landsgränserna. För att underlätta införandet av ERTMS föreslås även att Trafikverket ska utreda möjligheterna att medfinansiera ombordutrustning för ERTMS som tillägg till befintliga EU-bidrag.

Pressmeddelandet ”Satsningar på järnväg bygger moderna och attraktiva samhällen”