Bygg höghastighetsbanan för 320 km/h snabbt och som en sammanhållen bana

Swedtrain har idag skickat in ett remissvar till den Nationella Planen för 2018-2029.En snabb sammanfattning av våra viktigaste punkter:

  • Besluta om att bygga en höghastighetsbana för 320 km/h, med en snabb utbyggnad och som en sammanhållen bana
  • Investeringen av en ny höghastighetsbana bör ligga utanför den årliga infrastukturbudgeten och finansieras med lån.
  • Ta fram en kompetensförsörjningsplan
  • Öka anslaget till Forskning och Innovation inom järnvägssektorn
  • Prioritera de projekt som ger störst effekt på robusthet, punktlighet och kapacitet.
  • Ta fram konkreta tidplaner för åtgärder som gör det möjligt att köra längre och tyngre tåg.
  • Implementera ERTMS enligt plan
  • Redovisa även planerat färdigdatum för alla projekt, inte bara byggstart.

Läs hela remissvaret här: N2017-05430-TIF Swedtrain