Välkommen till framtiden – du behövs!

Idag (5/3) har Teknikföretagen släppt sin rapport om kompetensbehov inom industrin.

Rapporten bygger på Teknikföretagens undersökning med svar från 700 medlemsföretag runt om i hela landet. I undersökningen ingår både små, medelstora och stora företag. Undersökningen som ligger till grund för rapporten ”Vinna eller försvinna - kompetensbehov, utmaningar och strategier i teknikföretag” visar kompetensbehoven idag och framåt, hur begrepp och trender som automatisering påverkar företagens behov och vilka konsekvenser det blir för företagen och Sverige när kompetensförsörjningen inte kan säkras.

I rapporten kan du bland annat läsa om:

  • För tre av fyra medlemsföretag har verksamheten påverkats av bristen på kompetens. Hälften av medlemsföretagen har inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist. För en tredjedel av företagen har svårigheterna att rekrytera inneburit att man har gått miste om potentiella affärer.
  • Rekryteringsläget för yrkesutbildade är idag särskilt svårt inom, automationsteknik, CNC, robotprogrammering och styr- och reglerteknik. Ett område där behoven kommer att öka framöver är 3D-printing (additiv tillverkning).
  • För ingenjörer är rekryteringsläget mest bekymmersamt inom mjukvara, produktion, elektroteknik och nya material. Efterfrågan på kompetens inom elkraft bedöms också vara starkt kommande år.
  • Teknikföretagens medlemsföretag arbetar på olika sätt för att möta de utmaningar som behovet av kompetens för med sig. Strategierna har främst inriktning på insatser för kompetensutveckling och jobbrotation av befintlig personal samt samverkan med utbildningsväsendet och att erbjuda praktik och traineeplatser.

Du kan ladda ned rapporten samt se en intervju med ansvariga rapportförfattare här: http://www.teknikforetagen.se/sv/i-debatten/nyheter/2018/valkommen-till-framtiden—du-behovs/