Euromaint: Praktikanter i Hagalund från Swedtrains praktikprogram

EuroMaint deltar just nu i ett praktikprogram från Swedtrain tillsammans med Alstom och WSP. Programmet är för de som har kommit en bit på väg i sin utbildning samt är nyfikna på järnvägsbranschen.

Progammet pågår mellan 10 juni och 16 aug och är 9 veckor långt. Just nu har vi tre praktikanter från praktikprogrammet i Hagalund där de gör sin andra praktikperiod (1 – 19 juli på EuroMaint). De började med WSP Rail Advisory och avslutar med Alstom.

Första veckan på EuroMaint har de fått tillbringa på lok- och svarvavdelningen där det har varit arbetsuppgifter omväxlande på lok och svarv. Just nu är de på teknikavdelningen där de får lära sig mer om teorin kring fordonsunderhållet. Omväxlande arbete med produktionsteknik, fordonsteknik samt RVM (Real-time Vehicle Monitoring). RVM är ett system som fångar upp senaste felbilden samt felbilder som bara syns i realtid. Under vecka 29 kommer de att få vara med på de flesta förekommande arbetsuppgifterna på X2- och personvagnsavdelningen.

Cajsa Åkerlund läser till Högskoleingenjör med inriktning Byggteknik – Järnvägsteknik via Lunds Tekniska Högskola. Vi passade på att ställa några frågor till henne.

Varför valde du detta praktikprogram hos Swedtrain?
”-Jag valde att söka till praktikprogrammet hos Swedtrain av samma anledning som jag valde min utbildning. Jag tycker att järnvägsbranschen är värd att satsa på för att vi ska kunna minska vårt koldioxidutsläpp. Vi behöver ett bra transportmedel som kan konkurrera med flyget.”

Vad vill du jobba med inom tågbranschen?
”-Min utbildning riktar sig mer mot infrastrukturen och som det ser ut nu är jag mest intresserad av den biten av järnvägsbranschen. Jag måste dock medge att den här praktiken har öppnat mina ögon för vad man kan arbeta med på fordonen och jag tycker att även det är väldigt spännande.”

Hur har praktikprogrammet varit hittills?
”-Praktikprogrammet har hittills varit väldigt bra. Jag känner att den här praktiken har varit ett bra komplement till min utbildning. Det kommer att ge mig en bra grund inför arbetslivet.”

Vad har du fått göra på EuroMaint?
”-På EuroMaint har jag fått följa med och se hur verksamheten fungerar. Jag har exempelvis fått se hur man byter pantografer, slipar motorer och vad som ingår i översyn/tillsyn av lok. Jag har även fått lära mig hur man kalibrerar verktyg och vad man använder för system som hjälp för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt.”

Vad tar du med dig från din tid på EuroMaint?
”-Jag tar med mig hur komplext det kan vara med underhåll på tåg. Det finns väldigt mycket jobb som man kanske inte tänker på som resenär. Det finns en hel del att ta hänsyn till när man planerar ett underhåll exempelvis hur länge man har tillgång till tåget, hur lång tid arbetet som man behöver utföra tar, om personalen har rätt utbildning för att kunna utföra arbetet, om man har lediga spår att ställa tåget på, eventuella reservdelar som kan behövas m m.”

Vad ser du som den största utmaningen inom tågbranschen?
”-Det finns en hel del utmaningar som jag ser inom tågbranschen. Den största kan nog vara brist på arbetskraft. En annan utmaning som man ser är att det inte finns någon direkt standard på tåg. Det medför att underhållet blir väldigt mycket dyrare för att det inte finns några reservdelar.”

Läs mer på Euromaints hemsida