Gabriel Modéus – ny generalsekreterare i Swedtrain

I mars lämnade Pia Lagerlöf rollen som generalsekreterare för Swedtrain efter flera års uppskattat arbete. Nu tar Gabriel Modéus över stafettpinnen som generalsekreterare.

Gabriel arbetar sedan fem år tillbaka på Teknikföretagens Branschgrupper där Swedtrain har sitt kansli. Förutom den nya rollen på Swedtrain arbetar Gabriel bland annat med intresseorganisationen Swedsoft (mjukvara) och branschorganisationen för Samhällssäkerhet SACS. Tidigare har han arbetat med marknadsföring och projektledning i byggbranschen.

Du har precis börjat som ny generalsekreterare för Swedtrain, vad lockade dig till föreningen?

Swedtrain driver spännande och aktuella framtidsfrågor. Järnvägen är en ryggrad i Sveriges infrastruktur. Med smarta och snabba tåg kan vi både möta klimatutmaningarna och säkerställa smart och effektivt resande, nu och i framtiden. Det krävs stora satsningar från Sverige och det är viktigt att vi kommer framåt. Därför ska det både bli spännande och roligt att få arbeta med de viktiga frågor som Swedtrain driver.

Vilka erfarenheter tar du med dig in i din nya roll?

Jag har länge jobbat med den typ av frågor som även är aktuella inom Swedtrain så som kompetensförsörjning, digitalisering samt forskning och innovation. Dessutom är vi på Teknikföretagens branschgrupper experter på att driva och utveckla organisationer inom teknikområdet och är vana att sätta oss in i och driva olika typer av frågor.

Gabriel avslutar med att berätta att han nu ser fram emot att få vara med och bidra till en starkare tågfordonsindustri och hoppas på att snart kunna möta Swedtrains engagerade medlemmar i verkligheten.

Det här är Swedtrain

Swedtrain vill verka för att den svenska järnvägsindustrins potential som växande export – och arbetsgivare tas tillvara genom relevanta utbildnings– och forskningsinsatser. SWEDTRAIN är branschorganisationen för tågfordonsindustrin i Sverige. Bland medlemsföretagen finns tillverkande, underhålls, fastighets – och konsultföretag över hela landet.