Swedtrains första öppna styrelsemöte

Den 29 september höll Swedtrain sitt första öppna styrelsemöte med Euromaint som värdar!

Den 29 september var Swedtrains medlemsföretag välkomna att delta på det första öppna styrelsemötet i vår förening. Värdarna för dagen var Euromaint. Vi träffades i Euromaints lokaler på Hagalunds depå i Solna, också känd som norra Europas största bangård. I depån passerar det dagligen omkring 100 tåg varav Euromaint, med flera andra företag bedriver tågunderhåll.

Ett öppet styrelsemöte gör det möjligt för alla Swedtrains medlemmar att påverka föreningen och inte minst dela vad som händer i järnvägsbranschen. Dagen började med en lunch och en agenda som ledde till fler intressanta diskussioner. Programmet för dagen avslutades med ett unikt besök från SÄPO, vilka talade om hotbilden mot svenska företag. Under programpunkten diskuteras det kring hur digitaliseringen tyvärr burit med sig en mörk baksida där svagheter i IT-miljön utnyttjas av olika aktörer, från statliga till kriminella grupper och ideologiskt motiverade. Den nya tekniken ställer dessutom höga krav på kunskap för att hantera den sårbarhet som kan uppstå.

Då det är av allra största vikt för Swedtrain att deltagare känner sig säkra på våra fysiska möten, anpassades mötet till rådande rekommendationer och regelverk. Bland annat var antalet platser för dagen begränsade och sittplatserna under mötet utspridda i lokalen.

Vi vill tacka alla deltagare och våra gästföreläsare SÄPO för ett stort engagemang under dagen och Euromaint för ett varmt mottagande!