I praktikprogrammet kan du göra skillnad

Under sommaren 2020 genomfördes Swedtrains branschgemensamma praktikprogram med syfte att locka fler unga till järnvägsbranschen. Pauline Korssell var en av sex studenter som valdes ut till programmet. Vi bad henne berätta lite om sig själv och hur hon upplevde praktiken.

Berätta vem du är?
Mitt namn är Pauline Korssell och jag är 23 år och uppvuxen i Täby. Jag studerar mitt femte år på KTH till civilingenjör inom maskinteknik med en master inom innovationsledning och produktutveckling.

När jag fick upp ögonen för programmet hade jag väldigt dålig koll på branschen men fastnade för branschens viktiga samhällsroll och att få testa på konsultrollen genom att ta del av ett antal oerhört spännande och inspirerande företag.

Vad var det bästa med praktikprogrammet?
Att under sex veckor, genom inspirationsföreläsningar, studiebesök, diskussioner och träffar med olika personer få en otroligt unik insikt i en bransch som är viktig för att skapa en långsiktigt hållbar framtid. Alla dagar var unika och att få träffa så många personer som verkligen brinner för sitt arbete var oerhört inspirerande!

Vad förvånade dig mest med praktiken?
Det mest oväntade och positivt överraskande var den bredd av områden och yrken som järnvägsbranschen har att erbjuda. Det var otroligt spännande att få en inblick i de utmaningar och möjligheter som järnvägsbranschen står inför.

Varför ska andra söka till vårt praktikprogram kommande sommar?
Möjligheten att under ett och samma praktikprogram få insikt i hur flertalet företag arbetar och knyta många värdefulla kontakter är helt klart unikt! Förutom att praktikanterna även arbetar mycket tillsammans och utbyter kunskap ges även en möjlighet att bidra med sin egen kunskap och idéer till en framtidsbransch där man verkligen kan vara med och göra skillnad!