Viktigt med en fri marknad

I mars 2018 inledde man den viktiga utredningen om framtidens järnvägsunderhåll. Utredningen innehåller bra delar men också problematiska så som om underhåll i Trafikverkets regi och sektorsuppdrag.

Swedtrain ställer sig bakom förslaget att Trafikverket bör äga och investera i maskiner då det kan leda till dyrare och modernare sådana för järnvägsunderhållet. Investeringarna är nämligen stora och lönsamheten kan vara svårbedömd på grund av korta avtal. Samtidigt påpekar vi att underhåll och drift ska upphandlas under fri konkurrens och att det inte ska ske under egen regi. Swedtrain ställer sig också positiv till förslaget att anläggningen ska digitaliseras med ny modern teknik men rekommenderar att arbetet ska ske i samarbete med företag som kan tillhandahålla flera tekniska lösningar. I svaret slår man också ett slag för delning av data mellan aktörerna.

Utredningen pekar på ett akut och stort behov av kompetensförsörjning vilket Swedtrain ställer sig bakom. Men för att kunna motivera studierna krävs det en långsiktig syn på järnvägsbranschen med tydlighet bakom satsningarna som planeras i Sverige. Detta skulle i sin tur även möjliggöra för företag som vill investera i kompetensutvecklingen då man får en tydlighet över hur det återbetalar sig.

Viktigt med en fri marknad

I vårt remissvar pekar vi även på provocerande avsnitt där författaren talar om ett förstatligande av järnvägsunderhållet ”Jag föreslår att Trafikverkets underhållsverksamhet i egen regi byggs upp genom att utpekade kontrakt tas över av Trafikverket, så långt det är möjligt tillsammans med personal och maskiner.”

Förslaget på en återreglering av marknaden skickar signaler till omvärlden att Sverige tar ett steg tillbaka från en fri marknad och kan i slutändan leda till en ovilja att investera på den svenska järnvägsmarknaden. Slutsatsen från Swedtrains sida är att det är viktigt för järnvägsbranschen med en fri marknad.

Swedtrains remissvar på Framtidens Järnvägsunderhåll går att läsa här i sin helhet

Foto Holger.Ellgaard – Eget arbete, CC BY-SA 4.0